January 2017

januari 2017

When the old men do the fighting and the young men all look on.
And the young girls eat their mothers meat from tubes of plasticon.
Be wary of these my gentle friends of all the skins you breed.
They have a tasty habit – they eat the hands that bleed.

So remember who you say you are and keep your noses clean.
Boys will be boys and play with toys so be strong with your beast.
Oh Rosie dear, doncha you think it’s queer so stop me if you please.
The baby is dead, my lady said, “You gentlemen, why you all work for me?”

Memo From Turner (1970 Mick Jagger)

Zo rond deze tijd van’t jaar, kan je er niet onderuit om, al of niet in de nabijheid van knapperend houtvuur en jeugdige stemmen rondom, terug te blikken en vooruit te kijken.

Ook ik stel vast dat ik hiervoor niet immuun ben.

De pagina van de eerste jaarhelft van ons Rotaryjaar is intussen omgeslagen; de “wind of change” heeft nog geen ‘turmoil’ of ‘broks’ aangericht, in welke betekenis dan ook.

Het veelvuldig vertrek van een aantal leden is een consequente reactie op een houding en stelling die zij met vuur hebben bestendigd. Gelukkig is hun onderliggende vriendschap sterker dan een lidmaatschap aan een club waarvan zij vinden dat die “wind of change” niet de hunne is. En ofschoon ik persoonlijk meer dan eens in woord en spraak hun ‘bouc émissaire’ ben, en onderwerp van hun oproep tot ongenoegen, de wetenschap dat er een ‘fellows’ is opgericht waar zij bij het nuttigen van een hapje en een drankje hun vriendschapsbanden verder onderhouden is waardevol en te respecteren. 

Om niet in oeverloze essayistische overpeinzingen te vervallen van het waarom of het waarom niet van de werking van en input in onze club, doe ik een warme oproep aan eenieder specifiek om jullie engagement te hernieuwen of te reanimeren.

Niet alleen de lauwe opkomst tijdens ons “glas van de vriendschap” of aanvullende maaltijd is tekenend, het gebrek aan initiatieven om over te gaan tot of het bijwonen van activiteiten is voor de “zwijgende en afwezige meerderheid” verontrustender.

De Fellows hebben tenminste de duidelijkheid van hun engagement aangegeven; van vele andere onder ons heb ik het raden naar.

Met het verlengen van de dagen en het hunkeren naar de eerste warmte, zie ik één elk van jullie graag verschijnen op de nieuwjaarsreceptie van ofwel de Antwerpse Clubs (’s avonds) of diegene die Isabelle en mezelf (dank zij de onbaatzuchtige steun en initiatief van Dirk) aanbieden in het Verdronken Land.. (wat een ‘pars pro toto’ niet?).

Met ons bedrijf DGI zijn we erin geslaagd om in 2016 een verdubbeling van omzet te realiseren, met een Ebitda van 27%. Een huishouden met zijn vijven (en een deeltje nog met zijn zessen, de uitwisselingsstudent, weet je nog?) runnen, en de nobele uitgangspunten van Rotary implementeren in onze club vergt een onwrikbare goesting om je ten dienste te stellen van derden.

Ik dank oprecht het bestuur dat over dezelfde capaciteiten en inzet ten toon spreidt, ... en nu jullie allemaal nog om het plaatje te vervolledigen.

Draag zorg dit jaar voor je naasten.

Love & Hapiness !

LK Winter 2017