Rotary Foundation

dinsdag 29 november 2016

De Rotary Foundation (TRF) ondersteunt Rotary International (RI) bij het vervullen van zijn missie: het bevorderen van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale programma's van humanitaire en educatieve aard.


doel

Vanuit de humanitaire programma's van TRF worden o.a. internationale projecten van Rotaryclubs gesteund met z.g. Grants waarmee eigen clubfondsen en districtsfondsen met 50 procent respectievelijk 100 procent worden opgehoogd; althans wanneer de projectomschrijving voldoet aan de gestelde criteria van o.a. het Matching Grant programma.

Met de educatieve programma's worden jaarlijks zo'n 800 studiebeurzen gefinancierd. Rotary is het grootste 'privately funded' educatieve programma in de wereld. Het zogeheten Ambassadorial Scholarship programma dateert van 1947 en sindsdien zijn er meer dan 40.000 beurzen verleend aan studenten uit 130 verschillende landen voor een vol academisch jaar aan een universiteit in een buitenland. Group Study Exchange (GSE) is een Foundation programma sinds 1965; gericht op jonge professionals (25 tot 35 jaar) in de aanloop van hun carrière. Doel is bevorderen van begrip over grenzen heen en het verrijken van kennis in de beroepssfeer. Sinds 1965 namen meer dan 69.000 jonge mensen deel aan dit programma.


algemene info

Voor meer info, zie de video: https://www.youtube.com/watch?v=rhXp8ZGkfwk