Bezoek aan Rotary Antwerpen Oost (24-08-2016)

Jaarlijks verenigen we beide clubs in een gezellige vergadering, deze keer op bezoek bij Rotary Antwerpen Oost.