Bezoek van de districtsgouverneur aan onze club (08-09-2016)

Jaarlijks bezoekt onze districtsgouverneur onze club. Recent hebben we een fijne en constructieve avond doorgebracht met onze kersverse gouverneur Nathalie Huyghebaert.